Wojsko sprzedaje ciągniki i maszyny. Jak kupić Ursusa z armii?

Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż sprzęt wycofany z armii. Można tu znaleźć ciągnik rolniczy Ursus C-355, przyczepy, samochody czy sprzęt przydatny w gospodarstwie. Co trzeba zrobić, aby kupić ciągnik czy maszyny z demobilu?

Ciągniki Ursusa, przyczepy, ciężarowe Stary oraz Honkery i Tarpan – co wystawia wojsko na sprzedaż?

Pomimo epidemii koronawirusa dwa oddziały regionalne Agencji Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż maszyny i sprzęt, który wcześniej był wykorzystywany w armii. Wrocławski oddział AMW wystawił na sprzedaż chociażby ciągnik rolniczy Ursus C-355 za 7,5 tys. złotych. Traktor został wyprodukowany w 1975 roku. Z kolei w Olsztynie można nabyć koparko-ładowarkę na Ursusie C-360 za 12 tys. złotych.

Od armii można także kupić przyczepy o różnej ładowności i przeznaczeniu. Na przetarg zostały wystawione także samochody, w tym Honker, Lublin a nawet Tarpan. Wojsko sprzedaje także ciężarowe Stary.

Należy pamiętać, że sprzedaż tego sprzętu odbywa się na zasadzie przetargu ofertowego.

 

Jaki maszyny i pojazdy można kupić od wojska we Wrocławiu, a jaki w Olsztynie?

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławia wystawił w przetargu na sprzedaż m.in.:

 • Ciągnik Ursus C-355 z 1975 roku za 7 500 złotych, (wszystkie podane ceny są cenami wywoławczymi)
 • Samochód Honker 2324 z 1998 roku za 4 000 złotych,
 • Przyczepa transportowa D-633 (o ładowności do 6 t)  z 1988 roku za 5000 złotych,
 • Przyczepa ciężarowa uniwersalna C3042HT (dł. 4,20 m, szer. 2,12 m, wys. burt 0,35 m 
z 2 najazdami o dł. 3 m) z 2002 roku za 6 500 złotych,
 • Samochód Star 200 z 1987 roku za 4 000 złotych,
 • Samochód Lublin II 3324 
z 1999 roku za 2200 złotych,
 • Podnośnik widłowy spalinowy terenowy GPW-400T
 z 2002 roku za 25 000 złotych,
 • Spawarka transformatorowa ET-1B-125 z 1982 roku za 250 złotych,
 • Pilarka spalinowa łańcuchowa OLEO-MAC 
947 z 2004 roku za 500 złotych.

Otwarcie ofert nastąpi 26 maja 2020 roku o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu.

Natomiast Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
wystawił w przetargu na sprzedaż m.in.:

 • Koparko-ładowarka K-162 na ciągniku Ursus C-360 z 1977 roku za 12 000 złotych,
 • Przyczepa niskopodwoziowa PN-150 (ładowność 15 t) z 1990 roku za 12 000 złotych,
 • Samochód 
Tarpan 4012 z 1991 roku za 5 000 złotych,
 • Samochód 
LUBLIN-3324 
z 1999 roku za 2300 złotych,
 • Samochód  Star 266 z 1977 roku za 8 000 złotych,
 • Samochód Star 200 z 1988 roku za 3 500 złotych,
 • Podnośnik widłowy spalinowy terenowy GPW-202T
 z 1990 roku za 10 000 złotych,
 • Pilarka tarczowa PK-300/4200 z 1997 roku za 2 000 złotych,
 • Agregat prądotwórczy S/324/E1 (40 kW, 3×380 V, 50 Hz) na ramie
 z 1972 roku za 4 000 złotych.

Tutaj otwarcie ofert ma nastąpić 27 maja 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

Jak kupić ciągnik czy inny sprzęt od wojska?

Żeby kupić maszyny z demobilu należy przystąpić do przetargu na dany sprzęt. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danego sprzętu.

Należy także do oddziału dostarczyć – najlepiej wysłać pocztą – ofertę. Jak wskazuje Agencja Mienia Wojskowego taka oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której należy umieścić:

 • Nazwę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta
 • nazwę i adres organizatora przetargu
 • dopisek: – w przypadku OR AMW we Wrocławiu – „Przetarg nr 2/OR/2020 – nie otwierać przed 26.05.2020 r. do godziny 11:30”; – w przypadku OR AMW w Olsztynie – 
„Przetarg nr 4/2020/OO-DG – nie otwierać przed 27.05.2020 r. do godziny 11.00”.

Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać m.in.:

 • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 • oferowaną cenę netto dla wybranej pozycji przetargowej;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi.

Fot. Agencja Mienia Wojskowego

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: